Voorwaarden

VERBLIJF:

 • Voordat u reservering definitief is moet u ons een ingevuld exemplaar bezorgen van de verblijfsovereenkomst (u vind deze hier);
 • Bij annulering van reservatie, 30 dagen of meer vóór het begin van het verblijf, wordt het voorschot teruggestort naar de eigenaar na aftrek van 15€ administratiekosten. In het andere geval vervalt het voorschot.
 • Bij het niet afhalen van het dier op de voorziene einddatum en zonder verlenging, word het dier maximum 21 kalenderdagen na het voorzien einde verzorgd. 7 dagen na het afgesproken einddatum van het verblijf worden de eigenaar(s) en diens contactpersoon per aangetekend schrijven verwittigd. 14 dagen na het afgesproken einde van het verblijf, wordt klacht neergelegd bij de politie. Eens de 21 dagen verstreken zijn wordt het dier ter adoptie aangeboden ofwel via een asiel ofwel rechtstreeks. Alle kosten van het totale verblijf en andere bijkomende kosten zijn en blijven ten laste van de eigenaar.

GEZONDHEID :

 • Alle verplichte inentingen dienen in orde te zijn en moeten minstens 14 dagen voor het verblijf toegekend: Rabies (hondsdolheid), parvovirose, en Bordetella Bronchiseptica of kennelhoest. Indien deze vaccinaties niet in orde zijn, wordt de hond geweigerd voor opvang.
 • Kennelhoest is gelijkaardig aan de menselijke griep. Het is niet omdat uw hond werd ingeënt, dat hij/zij deze niet kan dragen of krijgen. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk indien hij kennelhoest oploopt.
 • Het vaccinatieboekje/paspoort moet tijdens de opvangperiode bij ons aanwezig zijn, zonder mogen wij uw hond niet aanvaarden.
 • Uw hond is vrij van en behandeld tegen vlooien & teken. Indien niet zullen alle daaruit volgende kosten op u worden verhaald.
 • De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar hond. Wij doen er alles aan om ongelukken te voorkomen, maar indien uw hond een andere verwondt, blijft u verantwoordelijke voor de eventuele kosten.
 • Gezien alle honden samenleven en spelen, kunnen hierdoor schrammen of kleine wondjes ontstaan.
 • In geval van ziekte of vermoeden van medische problemen, nemen wij onmiddellijk contact op met onze dierenarts en deze maakt dan verslag op voor uw eigen dierenarts.
 • Eventuele gemaakte kosten bij de dierenarts of voor medicatie zijn ten laste van de eigenaar.
 • Indien uw hond loops is tijdens het verblijf zonder dit vooraf te melden, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele “ongelukjes” of de kosten hieraan verbonden.

VOEDING :

 • Alle honden krijgen bij ons een koudgeperste brok van het merk Farm Food of vers voer. Hierdoor kan uw hond onmiddellijk overschakelen zonder ongemakken.
 • Indien uw hond een speciaal dieet dient te volgen, kunt u voldoende eigen voeding meebrengen.

MEDICATIE :

 • Indien uw hond medicatie neemt, zullen wij deze met de uiterste zorg toedienen.

TOEBEHOREN :

 • Gezien alle honden samen leven, Kunnen wij u niet garanderen dat indien u eigen speeltjes, kussens,… meebrengt, u deze niet ongeschonden terug krijgt. Er zijn voldoende attributen, manden en kussens voorzien door ons, dat u dit niet hoeft mee te brengen.